Nå er det vanlige folk sin tur.

Vi får til mer sammen enn hver for oss!

De store oppgavene løser vi best sammen. Det vet vi i Norge. Koronakrisen har nok en gang vist oss verdien av fellesskapet vårt, en sterk offentlig helsetjeneste og et organisert arbeidsliv. 

Det er bare i fellesskap vi vil klare å møte 2020-tallets utfordringer. Vi vil trenge mange nye jobber, en velferdsstat som klarer å ta vare på alle og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp. Ingenting av det kan overlates til hver enkelt eller markedet alene. 

Vi får til mer sammen enn hver for oss.Det er på tide med et nytt flertall i Norge og en Ap-ledet regjering.Nå er det vanlige folk sin tur!

Slik stemmer du i valget

Forhåndsstemme kan du gjøre fra 10. august til og med 10. september i alle kommuner i landet, uansett hvor du er bosatt. Hvor og når du kan stemme finner du på valglokaler.no

På valgdagen 13. september må du stemme i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2021. Du finner åpningstider og hvor du skal stemme i din kommune på valglokaler.no. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen. Husk gyldig legitimasjon! 

Er du enig med Trøndelag Arbeiderparti om Nå er det vanlige folk sin tur.?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker