Eva Kristin Hansen, portrettfoto, smilende inn i kamera

Bli kjent med 1. kandidat Eva Kristin Hansen!

Nå er det vanlige folk sin tur!

Fellesskapet vårt skal ta vare på alle.

Forskjellene i Norge øker.Førstekandidat Eva Kristin Hansen er klar for å gå til kamp mot høyreregjeringas økte forskjeller. 

- De som har mest får stadig mer og det går utover vanlige folk. Vi står ved et veiskille nå, hvor vi er nødt til å stoppe før det går for langt. Forskjellene mellom folk skal bli mindre, ikke større. - Eva Kristin Hansen

Eva Kristin har vokst opp på Kolstad i Trondheim, og er et levende eksempel på hva et sterkt fellesskap og små forskjeller har å si for vanlige folk. I dag er hun 1. visepresident på Stortinget. 

Da Eva ble med i AUF, satt Nelson Mandela i fengsel. Rasisme og raseskillepolitikk var da som nå viktige kampsaker. Eva ble etter hvert leder i AUF og markerte seg som en tydelig stemme mot urettferdighet. Det engasjementet har hun tatt med seg. 

For Arbeiderpartiet så har målet alltid vært å skape like muligheter slik at vanlige folk har muligheten til å bli det man selv vil - uansett størrelsen på dine foreldres lommebok, hva du heter eller hvilke kår du kommer fra.

Skal vi lykkes med å løse klimakrisen, som er vår tids største utfordring, så må vi klare å skape arbeidsplasser samtidig som vi kutter utslipp. Da fungerer det ikke lettvinte løsninger. Løsningene må ta hensyn til flere behov samtidig. Arbeiderpartiets politikk er å kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene innen 2030, som del av våre forsterkede mål under Parisavtalen. I 2050 skal Norge være karbonnøytralt: fra da av skal vi ikke produsere større utslipp enn de som fanges opp igjen, enten gjennom naturlige eller industrielle prosesser.- Jeg opplever at det er en vilje der ute til å dra lasset, men da må faktisk Arbeiderpartiet i regjering for å gjennomføre det.For det går ikke an med ytterpunktene. De som sier at vi skal slutte med alt og de som sier at vi bare skal ture fram som før. Vi må møtes i midten.-Eva Kristin Hansen