Kirsti Leirtrø, portrettfoto, rød bakgrunn

Bli kjent med 3. kandidat Kirsti Leirtrø!

Nå er det vanlige folk sin tur!

Vi er alle født like. Da bør alle også ha de samme mulighetene. 

Kampen for like muligheter for alle er ikke over. Høyrekreftenes politikk øker forskjellene mellom folk. For store forskjeller mellom folk vet vi er en trussel for et samfunn: øker forskjellene, så forsvinner tilliten vi har til hverandre. Det må vi unngå. 

Det er ikke hvor du kommer fra som skal avgjøre. Det er hvordan du er. Lommeboka skal ikke bestemme livet ditt, du skal få den hjelpen du trenger, når du trenger den. Til å leve ditt eget liv.- Kirsti Leirtrø 

Kirsti er forsvarsdattera som flytta hvert tredje år og har vokst opp i hele landet, men som flyttet tilbake til Ørland da hun ble mamma. Som aldri hadde tenkt at hun skulle bli politiker. Men med de sosialdemokratiske verdiene i bagasjen, har Kirsti etablert seg som en sterk stemme for distriktene, mot økte forskjeller og for et samfunn som tar vare på alle. 

At alle som kan og vil har en jobb å gå til er viktig for å sikre alle sammen like muligheter. Pandemien har vært en ulikhetsmotor som har økt forskjellene mellom folk. Verst er det for de som fremdeles står utenfor arbeidslivet. Arbeiderpartiets mål er å sørge for at alle enten har en jobb, en skoleplass eller en læreplass å gå til. Derfor skal vi blant annet innføre en ungdomsgaranti, som sikrer alle under 30 år at man enten er i jobb eller i utdanning.