Jorodd Asphjell, portrettfoto, rød bakgrunn

Bli kjent med 2. kandidat Jorodd Asphjell!

Nå er det vanlige folk sin tur!

Norge behøver flere stolte fagarbeidere.

Dagens yrkesfagelever og lærlinger skal bli morgendagens fagarbeidere. Da må skole og arbeidsliv samarbeide bedre og legge til rette for at flere ungdommer velger yrkesfag og at de ikke faller ut av skolen. Arbeiderpartiet vil styrke yrkesfagene i skolen og bidra til at flere velger yrkesfag. Skolen må bli mer praktisk - også på barne- og ungdomsskolen.

- Flere stolte fagarbeidere er min hjertesak. Det er fagarbeiderne som er med på å styrke konkurransekraften i næringslivet og kvaliteten på velferden vår. Vi vet at vi må ha flere fagarbeidere, da må politikken bidra til at flere velger yrkesfag. Da må vi starte med en læreplassgaranti for alle elever på yrkesfag. - Jorodd Asphjell

Hver fjerde yrkesfagelev står uten læreplass, og havner dermed i Norges mest meningsløse kø: vi kan ikke ha det slik at de som vil bli fagarbeidere, ikke får muligheten. Derfor mener Arbeiderpartiet at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. Vi vil bruke en egen yrkesfagmilliard på å styrke kvaliteten på yrkesfag, og koble elevene sammen med arbeidslivet. 

Jorodd vokste opp som nærmeste nabo til Folkets Hus på Fannrem i Orkland kommune. Jorodd er utdannet boktrykker, og var en del av et sterkt fagmiljø, hvor ansatte forstod viktigheten av å være organisert. I dag er yrket så og si borte, og Norsk Grafisk Forbund, Norges eldste fagforbund, har blitt en del av Fellesforbundet. Det viser at arbeidslivet og utviklingen alltid vil gå fremover og at vi som arbeidstakere må tilpasse oss den nye hverdagen. 

Jorodd har variert bakgrunn fra Stortinget, og har vært medlem av Helsekomiteen, Justiskomiteen, Kommunalkomiteen og Utdanningskomiteen - politikkområder som er viktig for alle i landet vårt. Det er en bakgrunn som er viktig å ha med seg når man går til valg på at det nå er vanlige folk sin tur!