Steinar Krogstad, portrettfoto, smiler i kamera.

Bli kjent med 4. kandidat Steinar Krogstad!

Nå er det vanlige folk sin tur!

Fagforeningas mann: Steinar Krogstad

Steinar Krogstad er tømreren og fagforeningskjempen som vil inn på Stortinget for å kjempe for vanlige arbeidsfolk. 

- Det er noen byggesteiner som man er nødt til å være klar over. Jeg mener de viktigste er at du skal ha trygghet i arbeidslivet. Være fast ansatt og ha heltidsjobb å gå til. Splitter man opp arbeidslivet, så fjerner man også de viktige byggesteinene. Da står du på bar bakke.- Steinar Krogstad

Fellesforbundet har gitt Steinar tillit som nestleder for sine 160 000 medlemmer. Forbundet organiserer ansatte innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport, bil og flere andre bransjer i privat sektor. Steinar hadde med seg hjemmefra at det var helt naturlig å være organisert, med en far organisert i Jern og Metall og en mor i Handel og Kontor.

Arbeiderpartiet er partiet for arbeidsfolk. Vi ønsker en annen retning for arbeidslivet enn hva høyreregjeringen har ført i åtte år. Pensjon fra første krone, økning i fagforeningsfradraget og innstramming på bruk av innleie er noen av sakene som er viktig for oss.  

I Norge kommer vi til å mangle flere tusen fagarbeidere om bare få år. Høyreregjeringen har ikke lykkes i å sørge for at flere velger yrkesfag. Det er en alvorlig utvikling. Skal vi klare å snu skuta, må vi først og fremst sørge for å heve statusen til yrkesfag. Arbeiderpartiet vil innføre en garanti for alle unge: alle skal ha en jobb, en skolepass eller en læreplass å gå til!