Nå er det industriarbeideren sin tur

VEKSTPLAN FOR TRØNDELAG

Ny vekst for Trøndelag

Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste sak ved valget i 2021. I sin landsmøtetale varslet partileder Jonas Gahr Støre at Arbeiderpartiet vil presentere planer for vekst og verdiskaping og en mer aktiv næringspolitikk som bidrar til å kutte utslipp og skape jobber i hele landet. Fredag 28. mai la vi fram våre satsinger for vekst og arbeidsplasser i hele Trøndelag.

Trøndelag sitter på mange av løsningene for framtidas behov. Men vi trenger en ny, Arbeiderparti-ledet regjering for å utløse det store vekstpotensialet som ligger i vår unike region. Ny vekst i Trøndelag handler om å ta i bruk det beste vi har av kunnskap, ressurser og arbeidsfolk for å skape en rettferdig og bærekraftig framtid. I denne vekstplanen peker vi på ti konkrete satsinger for å få dette til. Last ned og les!