Terje Sørvik som smiler i kamera, portrettfoto, rød bakgrunn

Bli kjent med 2. kandidat Terje Sørvik!

Nå er det vanlige folk sin tur!

Hånd i hånd.

Vår viktigste oppgave, gjennom hele historien, har vært å sørge for arbeid til alle. At vi har noe å leve av - men også noe å leve for. Det skal være mulig å bo der man vil. Da må det satses også i Namdalen og i Trøndelag. Vi er avhengig av både fiskeren og flygelederen for å lykkes.

- Jeg lærte mye av farfaren min, som var en av pionerene i arbeiderbevegelsen. Som virkelig har følt urettferdighet og forskjellsbehandling på kroppen. Vår viktigste oppgave er å sørge for at alle har en jobb å gå til. - Terje Sørvik

Terje Sørvik er lærlingen som startet på Moen skipsverft i 1985 og tok fagbrev som sveiser. Som siden er blitt en tydelig talsperson for å skape nye arbeidsplasser i hele Trøndelag.

- Fenomenalt viktig, sier Terje, om det å sørge for at alle, uansett forutsetninger, har en jobb å gå til. Det å utføre meningsfylte oppgaver og bidra til fellesskapet og samtidig være trygg på at man får hjelp den dagen man skulle trenge det, er med på å gi folk en grunnleggende trygghet. Den tryggheten skal alle i Trøndelag ha.

Og da er det sosialdemokratiske løsninger som gjelder.