Politikere

Stortingsrepresentanter 2021-2025 > Nord-Trøndelag

  • Terje er Trøndelags stortingsrepresentant fra valgkrets nord i perioden 2021 - 2025. Terje er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen.

  • May Britt er stortingsrepresentant fra Trøndelag valgkrets nord 2021 - 2025. Hun møter fast for statsråd Ingvild Kjerkol. May Britt er medlem av finanskomiteen.

Stortingsrepresentanter 2021-2025 > Sør-Trøndelag

  • Eva Kristin er Trøndelags stortingsrepresentant fra valgkrets sør for perioden 2021 - 2025. Hun er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen. Eva Kristin er også nestleder i Trøndelag Arbeiderparti.

  • Jorodd er stortingsrepresentant for Trøndelag, valgkrets sør i perioden 2021 - 2025. Han er medlem av utdannings- og forskningskomiteen.

  • Kirsti er stortingsrepresentant fra Trøndelag, valgkrets sør, for perioden 2021 - 2025. Hun er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen.


Kandidater fylkestingsvalget 2023


Fylkestinget


Styret