Politikere

Stortingsrepresentanter 2021-2025 > Nord-Trøndelag

Stortingsrepresentanter 2021-2025 > Sør-Trøndelag

  • Eva Kristin er stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag og sitter i utenriks- og forsvarskomiteen og den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

  • Jorodd er stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag og sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

  • Kirsti Leirtrø er stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag og sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.


Kandidater fylkestingsvalget 2023


Fylkestinget Nytt fylkesting inkludert 4 vara


Fylkestinget


Styret