En anleggsarbeider står sidevendt mot kamera, i bakgrunnen ser vi heisekraner og hus. Foto: Øivind Haug

Vår plan for de første 100 dagene i regjering er klar!

Arbeiderpartiet lanserer nå sin 100-dagersplan. I løpet av de første hundre dagene i regjering skal vi bevise at vi velger en annen retning for landet vårt. Da trenger vi din stemme. 

Les vår plan for de første hundre dagene over.

Vi har hatt åtte år med en regjering som har prioritert de som har mest fra før. En Arbeiderpartiledet regjering vilsatse på fellesskapet, og ikke på privatisering og skattekutt til de rikeste. Nå må det bli vanlige folks tur!