Seniorpolitisk utvalg i Trøndelag Arbeiderparti

Les våre leserinnlegg her

Seniorpolitisk utvalg

Seniorpolitisk utvalg i Trøndelag Arbeiderparti består av: Leder Kai Lennert Johansen, Levanger Liv Aksnes, Malvik Valborg Sund, Trondheim Per Bårdsen, Flatanger Martha Berbu, Stjørdal

I seniorpolitisk utvalg skal vi:

  • Sette fokus på viktige politiske saker som berører seniorer i Trøndelag
  • Arrangere temamøter for seniorer
  • Etablere et nettverk med seniorer som tidligere har vært sentrale politikere i Trøndelag, og som på rundgang kan skrive leserinnlegg til mediene, for å styrke Trøndelag Arbeiderparti
  • Forberede og gjennomføre politiske medieutspill, i tett dialog med fylkespartiets ledelse
  • Opprette medlemskontakt, og utvikle webinarer og temamøter som et tilbud for medlemmer og andre interesserte

Kultur - livsviktig i eldre sine liv