Eldre i aktivitet

Vår alderdom, samfunnets eller vårt eget ansvar?

Skrevet av Kai Lennert Johansen

Vi blir flere eldre og vi lever lenger her til lands. Regjeringens perspektivmelding som nylig ble lagt fram, viser at andelen over 80 år forventes å øke til nesten 12 prosent av befolkningen de neste 40 årene fra dagens 4,5 prosent. Det er ganske dramatisk, og betyr for eksempel at det i 2060 bare vil være to yrkesaktive bak hver pensjonist mot dobbelt så mange i dag. Det er ikke bærekraftig, sier Wenche Halsen, leder for Senteret for et aldersvennlig Norge til VG. Når vi blir eldre øker behovet både for trygghet og omsorg, og mange av oss rammes naturlig nok av ulike sykdommer, noe som bidrar til et økt behov for helsetjenester, og mange opplever– ikke minst i disse tider – isolasjon og ensomhet. Det digitaliserte samfunnet er for mange eldre en spesiell utfordring, men det er utfordringer en bør kunne gjøre noe med. 

Mange eldre vil delta i samfunnslivet, og mange har mye å bidra med. Og vi bidrar på så mange måter. Men fortsatt er det behov for at samfunnet legger forholdene bedre til rette for aktive eldre, og for å bidra til at våre erfaringer, kompetanse og ressurser kan komme til nytte på ulike måter. Dette vil gi en gevinst for vårt livsgrunnlag også. Hvordan vi skal takle de demografiske utfordringene vi som samfunn vil stå overfor og hvordan fellesskapet skal ta ansvaret for tilretteleggingen og også ta det økonomiske hovedansvaret, er klart et politisk spørsmål.

Dette stiller samfunnet overfor mange ulike utfordringer: Hvem skal betale for det økte behovet for omsorg? Er det den enkeltes personlige økonomi som skal bestemme hvilke tjenester vi skal få, og i hvilken grad skal den offentlige velferden ta ansvar for oss? Hva skal være statens, og hva skal være kommunene sitt ansvar? Da faller det naturlig å spørre hvilken eldrepolitikk de ulike politiske partiene fører!

Det vi klart ser i økende grad i dagens samfunn, er at de som har penger og ressurser vil kunne få hjelp, enten det gjelder medisinske eller andre former for omsorgstjenester. Mange eldre benytter seg av de mange private tilbyderne. De mange eldre som derimot ikke har de økonomiske ressurser som kreves, men er avhengig av den offentlige velferden, havner bak i køen og noen faller fra. Dette er et tydelig uttrykk for at klasseskillene i Norge øker, og de har ikke minst økt under den høyrestyrte regjeringa vi nå har. Forskjellen mellom de som har lite og de som har mye er klart økende.

Det skal ikke være den enkeltes lommebok som avgjør hvilke tjenester vi som eldre skal få. Det vil bare utdype forskjellene mellom fattige og rike eldre ytterligere. For Arbeiderpartiet er det klart at det er det offentlige som har hovedansvaret for å legge forholdene best mulig til rette for å sikre at kommunene sammen med frivillige er i stand til å opprettholde gode og tilgjengelige tiltak som gir mer livsglede og aktivitet for eldre. Eldreomsorg og helsetilbud for eldre må aldri bli et spørsmål om markedstilbud. Arbeiderpartiet sier derfor Ja til fellesskap også i eldreomsorgen, og vil bidra med flere varme hender i helse- og omsorgstjenesten. Arbeiderpartiet vil i det hele legge til rette for at alle eldre får en bedre alderdom. Men vi eldre må bidra selv også! Vi vet at kroppen har omtrent like god effekt av trening og fysisk aktivitet gjennom hele livet. Forskning viser at aktive eldre i gjennomsnitt får tre år med bedre livskvalitet enn eldre med en inaktiv livsstil.

Arne Grønning i Heggesåsen er 101 år. Han tar virkelig ansvar for egen helse og er sjef i eget liv. Han bor, ifølge Trønderavisa, alene i eneboligen sin, men får tilsyn og hjelp, både av kommunen og en ung besøksvenn. Han gjør morgengymnastikk, og går 25 runder foran huset hver dag. Fantastisk. Nesten åtte av ti nordmenn mener også at den enkelte må ta større ansvar for egen helse, sosialt liv og boligsituasjon for å sikre seg en god alderdom. Et sunt kosthold er også til det gode. Anbefalingene er de samme for oss eldre som for voksne ellers. Balanseøvinger og styrketrening bør være en del av treninga, og aktive spaserturer der en kommer opp i puls er gull verdt. All trening bidrar til bedre hukommelse og bedre kognitive funksjoner, og gir mindre risiko for ulike typer sykdommer, - bidrar ikke minst også godt humør!

Samtidig som behovet for offentlige tjenester vil øke, er det derfor viktig å peke på at vi som er eldre også har ansvar for oss selv. Vi lever alle i samme båt her i samfunnet vårt, og velferden vår betales gjennom et spleiselag der vi alle må bidra. Det er noe av sosialdemokratiets kjerneverdier, og det gjelder naturligvis også oss eldre. Det er også derfor vi må stemme på Arbeiderpartiet ved valget 13. september.

Kai Lennert JohansenLeder av seniorutvalget i Trøndelag Arbeiderparti

Kai Lennert Johansen

Skrevet av Kai Lennert Johansen