Nærbilde av eldre dame som snakker i telefonen. Foto: Øivind Haug

Ingen må falle utenfor – heller ikke digitalt

Skrevet av Martha Berbu

Før i tida - og det er ikke lenge siden - hadde vi fasttelefon, vi skrev og sendte ordentlige brev, hadde penger i lommeboka og kunne gå på posthuset, banken, trafikksentralen osv. - og få hjelp når vi hadde behov for det – og med en gang uten å bestille time.

I dag er vi på nett gjennom PC, iPhone og iPad. Det er mange ulike sosiale medier å delta på som for eksempel Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok, Snapchat, Twitter og Youtube.  Ikke nok med det; i lommeboka vår bugner det av kort for alle anledninger.

 Så kom pandemien. Den førte til at det ble enda viktigere å ha digitale ferdigheter – kanskje mest blant de som er i arbeid og under utdanning. Digital kompetanse forenkler tilværelsen for de aller fleste av oss. Alle mottar samme info, og på samme tid.

Under pandemien ble videomøter den nye normen. Møtene ble ikke fysiske lenger. Vi kunne møtes på for eksempel Teams og Zoom. BankID ble også viktigere enn tidligere. Skal vi inn på for eksempel HelseNorge eller Digipost må vi bruke BankID. Vipps som betalingsmiddel gjør det enkelt å betale, signere og identifisere seg.

Klarer alle å følge med på denne utviklinga, eller faller noen utenfor? Ei undersøking gjort av Kompetanse Norge viser at 11 prosent av befolkninga har svake grunnleggende digitale ferdigheter, og tre prosent sier at de ikke bruker pc, nettbrett, smarttelefon eller internett i det hele tatt. Mange har ikke tilgang til, eller klarer å mestre digitale ferdigheter. Men kravet til digitale ferdigheter vil etter hvert øke. Derfor må digitalt utenforskap motvirkes, men hvordan skal vi gjøre det. Og hvem skal ha ansvaret for at alle får den hjelpen de trenger? Den enkelte, pårørende, kommunene eller er det et felles samfunnsansvar?

Hvis en ser i Arbeiderpartiet sitt program for 2021 – 2025 står det: «Legge til rette for god opplæring og hjelp til brukere som ikke behersker digital teknologi. Sørge for at det blir satt inn tiltak for de som opplever et digitalt utenforskap, slik som digital trening for seniorer eller tilrettelagt teknologi.»

Den teknologiske utviklingen fører med seg store muligheter, men samtidig ser vi at store grupper i samfunnet, ikke minst eldre, hektes av. For Arbeiderpartiet er det avgjørende at alle skal med, og at det er fellesskapet som styrer utviklingen når teknologien endrer samfunnet, og ikke omvendt. Arbeiderpartiet vil bekjempe digitalt utenforskap.