Fylkestingsgruppa vår

Trøndelag Arbeiderpartis fylkestingsgruppe

Representantskapet i Trøndelag Arbeiderparti fattet den 10.11.21 et enstemmig vedtak om ny sammensetning av fylkestingsgruppa, og den endelige fordelingen blir slik:

Fylkesordfører: Tore O Sandvik

Gruppeleder: Hanne Moe Bjørnbet (ny)
Nestleder: Per Olav Skurdal Hopsø (ny)

Fylkesutvalg:
Tore O Sandvik
Hanne Moe Bjørnbet
Per Olav Skurdal Hopsø
Bente Estil (ny)

Hovedutvalg næring:
Per Olav Skurdal Hopsø – leder (ny)
Marit Bjerkås
Ann-Inger Leirtrø (ny)

Hovedutvalg transport: 
Kristian Torve – leder (ny)
Kristin Strandheim
Gaute Børstad Skjervø (ny)

Hovedutvalg kultur:
Bente Estil – leder (ny)
Ellen Haugen Bergsrønning
Knut Ring

Hovedutvalg utdanning:
Ina Helen Pedersen – nestleder (ny)
Vebjørn Gorseth
Gunn Elin Høgli (ny)

Hovedutvalg veg:
Bjørn Iversen – fraksjonsleder
Pål Sture Nilsen
Hanne Torve (ny)
 
Kontrollutvalget:
Stig Klomsten - nestleder