En yrkesfagelev viser fram et utvalg elektriske redskaper. Foto: Øivind Haug

Læreplass til alle - 32 millioner kroner til Trøndelag!

Regjeringen bevilger 370 millioner til fylkene for å skaffe flere læreplasser.

– Norge trenger mange flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdstoppen. Hvert år står flere tusen ungdommer uten den læreplassen de trenger for å fullføre videregående opplæring. Derfor gir vi fylkene penger til å skaffe flere læreplasser, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Fylkesordfører Tore O Sandvik og kunnskapsminister Tonje Brenna kommer med penger til flere læreplasser

Fylkesordfører Tore O. Sandvik og kunnskapspminister Tonje Brenna

Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener det er svært viktig at fylkeskommunene får økt handlingsrom til å sette inn tiltak der de vet det virker. Trøndelag fylkeskommune har økt formidling til læreplasser år for år, men det er fortsatt noen som står utenfor ordningene.

- Det er veldig positivt at vi får midler får å styrke lærlingordningen. Denne satsingen fra regjeringen vil gi oss handlingsrom til å sette inn tiltak som er viktig for trønderske ungdommer og trøndersk arbeidsliv, sier Sandvik.

Pengene skal gå til å styrke arbeidet med å kvalifisere elever til læreplass, formidle læreplasser og skaffe flere læreplasser i Trøndelag. De kan blant annet brukes til å etablere tidlig samarbeid mellom skoler og bedrifter for å skaffe relevante praksisplasser for elever, der målet er fast læreplass.

– Bedriftene trenger lærlinger som er godt kvalifisert til å gjennomføre læretida og bli gode fagarbeidere. Lærlingene trenger bedrifter som satser på dem fra de går ut av videregående til de står med fagbrevet i hånda. Det gjøres mye godt arbeid med dette i Trøndelag allerede, og vi vil bidra til at enda flere får læreplass og tar fagbrev som arbeidslivet har behov for, sier Brenna.

I Hurdalsplattformen sier Regjeringen at den ville sikre læreplass til alle ungdommer som er kvalifisert etter Vg2, blant annet gjennom å styrke oppfølginga av ungdom i overgangen fra skole til læretid. Tilskuddet vil kunne støtte lokale initiativ til læreplassgarantier, for eksempel læreplassgaranti innenfor en bransje eller et bestemt fagbrev.

– Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med arbeidslivet gjort en fantastisk jobb med å skaffe læreplasser, selv om pandemien gjorde det krevende for bedrifter å holde på lærlingene. Vi har øremerka pengene, og nå må Trøndelag sammen med elev- og lærerorganisasjonene og partene i arbeidslivet lokalt finne ut hva som gir best effekt, sier Brenna.

Satsinga følger opp den nye Samfunnskontakten for læreplasser (2022-2026), som har som mål at alle elever som er formelt kvalifisert, skal få læreplass.