Trøndelag høyere yrkesfagskole

Flere veier til ny kompetanse - vi må satse på fagskolen!

I framtidas arbeidsliv trenger vi å lære mer - og oftere. Vår utdanningsfraksjon i fylkestinget setter Trøndelag høyere yrkesfagskole i fokus.

På bedriftsbesøk

Våre utdanningspolitikere på bedriftsbesøk. De er opptatt av fagskolene i Trøndelag. F.v.: Ina Pedersen, Vebjørn Gorseth og Gunn Elin Høgli

I framtidas arbeidsliv trenger vi å lære mer – og oftere. Vi har et stort behov for flere fagarbeidere. I Trøndelag jobber vi godt med å rekruttere flere til yrkesfag og det er gledelig at stadig flere gjennomfører sin fagutdanning. 

Fagskolene er arbeidslivets utdanning, de er tett på behovene og gir gode kvalifikasjoner som raskt kan tas i bruk i arbeidslivet. 

Arbeiderpartiet vil ha flere stolte fagarbeidere, og at våre fagarbeidere får muligheten til å studere mer om de ønsker det. Derfor satser vi på kvalitet og flere studieplasser i fagskolene. 

I fylkestinget før sommeren behandlet vi sak om utbygging av nye arealer for Trøndelag høyere fagskole (THYF). Vi trenger nytt areal, og det er bra! Antall studenter på fagskolene våre øker, og det er stadig flere arbeidsgivere som legger til rette for at deres arbeidstakere skal få faglig påfyll. Det vitner om en reell vilje til å satse på framtida. 

Trøndelag fylkeskommune støtter dessuten Fagskolen AOF Norge sin søknad om å etablere et senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning med fokus på helse- og oppvekstfag i Trøndelag. Regjeringen skal vurdere søknader fram mot jul, og vi håper at årets julegave for fagskolesektoren her blir at dette senteret etableres i Trøndelag.  

Fordelen med fagskolene er at de er spredt over hele Trøndelag med linjer som arbeids- og næringslivet i regionene har behov for. Det blir stadig vanskeligere å få jobb uten formell utdanning. Det har stor betydning for den enkelte ansatte, for kommunene, næringslivet og for samfunnet hvis flere får mulighet til å øke sin kompetanse. 

Det er dessverre for få som ser fagskolen som et likeverdig alternativ til universiteter og høyskoler. Det kan føre til tapt konkurransekraft, dårligere velferdstjenester og mindre innovasjon i næringslivet. 

Vi oppfordrer derfor Trøndelag sine fagarbeidere, arbeidsgivere og andre som ønsker faglig påfyll av høy kvalitet om å sjekke ut Trøndelag høyere yrkesfagskole sine tilbud på Chr.Thams, Gauldal, Levanger, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim og Ytre Namdal. Det er også en lang rekke ikke-fylkeskommunale fagskoler i Trøndelag som har et bredt spekter med tilbud. 

Sats på fagskolen - her finnes muligheter!

Fagskolen

Hva er egentlig fagskolen?

Hva er fagskole?

Fagskole, eller høyere yrkesfaglig utdanning, som utdanningsnivået nå omtales som i det nye lovverket som ble vedtatt av Stortinget sommeren 2018, er kortere, yrkesrettede utdanninger. Utdanningene har en varighet på mellom et halvt og to år, og er særpreget av at de gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) er den største offentlige fagskolen i Trøndelag. I 2018 ble det vedtatt å slå sammen de tekniske fagskolene i fylket under én samlet administrasjon.

THYF tilbyr i dag høyere yrkesfaglig utdanning innen mange ulike fagretninger – tekniske fag (bygg og anlegg, elektro, teknikk og industriell produksjon), maritime fag (dekksoffiser og maskinoffiser), helsefag med ulike fordypninger, landbruksfag, havbruksfag, matteknikk og reiselivsfag.

Vi har sju avdelinger spredt rundt om i Trøndelag – Ytre Namdal (Rørvik), Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Chr. Thams (Løkken, Meldal) og Gauldal (Støren). Avdelingene er samlokalisert med videregående skoler. THYFs  administrasjon er lokalisert ved Ole Vig videregående skole på Stjørdal.

THYF har til sammen litt i overkant av 1200 studenter. Mange av studentene går på stedbaserte heltidsutdanninger, men flertallet går på samlingsbaserte og nettstøttede deltidsutdanninger.

Skolen har et nært samarbeid med ulike bedrifter, og arbeidslivet er involvert blant annet i utarbeiding og revisjon av studieplaner, stiller seg til disposisjon for hospitering og utplassering fra studenter og bidrar med gjesteforelesninger.

Våre representanter i Hovedutvalg for utdanning

Noe av det mest meningsfulle vi gjør er å besøke bedrifter og arbeidsliv som jobber godt med rekruttering. Her er vi på bedriftsbesøk hos Tine Meierier. F.v.: Ina Pedersen, Gunn Elin Høgli og Vebjørn Gorseth