Pressemelding November 2021

Nye verv etter stortingsvalget

Da det ble klart at både Terje Sørvik og May Britt Lagesen ble nye stortingsrepresentanter for valgkrets nord i Trøndelag, måtte fylkespartiet i Trøndelag legge en ny kabal i fylkestingsgruppa. På representantskapsmøtet 10. november 2021 ble det klart at Trøndelag Arbeiderparti får en ny ledelse i fylkestinget, og vi finner flere nye navn i fremtredende roller på fylkestinget den siste delen av perioden.

Partileder Ingvild Kjerkol er fornøyd med forslaget til ny organisering av fylkestinget. - Vi er heldige i Trøndelag Arbeiderparti. Laget på fylkestinget er satt sammen av utrolig dyktige politikere, og vi mener at vi nå har fått lagt en god kabal fram mot valget i 2023. Dette blir veldig bra for Trøndelag, sier fylkespartilederen og landets nye helse- og omsorgsminister. 

Nettopp det at Ingvild Kjerkol ble en del av statsrådkollegiet til Jonas Gahr Støre gjorde det nødvendig med en større omorganisering av fylkestingsgruppa. Terje Sørvik ble fast representant på Stortinget, og med May Britt på første varaplass, ble det også duket for en stortingsplass da Kjerkol ble minister. - To markante fylkespolitikere har dratt til Stortinget og skal gjøre en jobb for Trøndelag og landet der, men vi har et bredt sammensatt lag som vil fylle plassene på en god måte, sier avtroppende gruppeleder Per Olav Skurdal Hopsø.  Hopsø er snar til å sende en stor takk til både Terje og May Britt, som har fylt rollene som leder for hhv hovedutvalg for næring og kultur de siste årene. - Terje og May Britt har markert seg som to hardtarbeidende og kompetente politikere med store nettverk i hele Trøndelag. Det er selvsagt synd for oss at de har reist til Oslo, men vi var forberedt på at dette kunne bli utfallet etter en veldig god valgkamp, fortsetter Hopsø.Per Olav Hopsø tar over som hovedutvalgsleder for næring. Han har lang erfaring fra både kommune- og fylkespolitikken, og har gjennom flere år etablert et stort nettverk i hele fylket. - Jeg ser frem til å gå på som leder for næring i Trøndelag, et område som er kjempeviktig for hvordan Trøndelag skal utvikles de neste årene. Gjennom våre virkemidler bidrar vi til å skape nye trønderske jobber og utvikle nye ideer som setter Trøndelag på kartet og i verden, sier Hopsø som ser fram til å bli enda bedre kjent med det trønderske næringslivet. - Overordna så har vi et klart politisk mål om å bli klimanøytrale i 2030. Vi skal kutte utslipp samtidig som vi skaper jobber. Det ligger et stort ansvar for oss politikere for å få til det, men vi må gjøre det sammen med ansatte og bedriftsledere i hele fylket, fastslår Hopsø. 

Hanne Moe Bjørnbet blir ny gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget. Hun har bakgrunn som hovedutvalgsleder både i gamle Sør-Trøndelag og i Trøndelag fylkeskommune, og i inneværende periode har hun vært nestleder i hovedutvalg utdanning, i tillegg til å være nestleder i fylkestingsgruppa. - Jeg har hatt ansvar for utdanningspolitikken i mange år, og det har vært veldig givende. Nå ser jeg frem til å ta et mer overordna og helhetlig ansvar for å bygge gode tjenester for folk i hele Trøndelag. Arbeiderpartiet har ei solid fylkestingsgruppe, og jeg gleder meg veldig til å lede dette laget, og til å jobbe enda tettere med våre samarbeidspartier SP, SV og KrF, sier den nye gruppelederen.Bente Estil blir ny leder i hovedutvalg kultur. Hun tar også sete i fylkesutvalget, og vil derfor bli heltidspolitiker i fylket resten av perioden. - Det er stort å ta steget fullt inn i fylkespolitikken. Jeg er glad i Trøndelag, og gleder meg til å gjøre en jobb for det mangfoldige fylket vårt. Vi har klart å samle oss til en felles trønderidentitet etter sammenslåingen, og jeg ser fram til å utvikle Trøndelag videre sammen med dedikerte ansatte og innbyggere, sier Estil som har vært en fremtredende ordfører i Lierne de siste årene.    

Arbeiderpartiet samarbeider med bl.a KrF i fylkestinget, og Karin Bjørkhaug (KrF) tar plass i fylkesutvalget som første vara for May Britt Lagesen. Hennes posisjon som leder i hovedutvalg transport, erstattes av Arbeiderpartiets fraksjonsleder de siste to årene, Kristian Torve. - Jeg er glad for tilliten, men vet samtidig at det er store oppgaver som venter. Kollektivtransporten er hardt rammet av pandemien, og det er flere utfordringer som vil kreve mye arbeid og tøffe prioriteringer fremover. Jeg er klar for å ta fatt på jobben som leder i utvalget, sier Torve som er opptatt av å rette opp kursen etter to tøffe år. For Arbeiderpartiet har alltid målet vært å knytte Trøndelag tettere sammen og gjøre det enklest mulig for folk å komme seg fra A til B på en effektiv og klimavennlig måte, sier oppdalingen. 

Ina Pedersen tar plass som nestleder i hovedutvalg utdanning. Hun har yrkeserfaring fra utdanningsfeltet, og ser fram til å få en mer aktiv politisk rolle i fylkestingsgruppa. - Det er et utrolig viktig fagfelt i fylkeskommunen som forvalter over halvparten av fylkeskommunens driftsbudsjett og vår kanskje viktigste ressurs, ungdommene våre. For Trøndelag Arbeiderparti har den videregående skolen hatt høyeste prioritet, og slik skal det fortsatt være.

Representantskapet i Trøndelag Arbeiderparti fattet den 10.11.21 et enstemmig vedtak om ny sammensetning av fylkestingsgruppa, og den endelige fordelingen blir slik:

Fylkesordfører: Tore O Sandvik

Gruppeleder: Hanne Moe Bjørnbet (ny)Nestleder: Per Olav Skurdal Hopsø (ny)

Fylkesutvalg:Tore O SandvikHanne Moe BjørnbetPer Olav Skurdal HopsøBente Estil (ny)

Hovedutvalg næring:Per Olav Skurdal Hopsø – leder (ny)Marit BjerkåsAnn-Inger Leirtrø (ny)

Hovedutvalg transport: Kristian Torve – leder (ny)Kristin StrandheimGaute Børstad Skjervø (ny)

Hovedutvalg kultur:Bente Estil – leder (ny)Ellen Haugen BergsrønningKnut RingHovedutvalg utdanning:Ina Helen Pedersen – nestleder (ny)Vebjørn GorsethGunn Elin Høgli (ny)

Hovedutvalg veg:Bjørn Iversen – fraksjonslederPål Sture NilsenHanne Torve (ny) Kontrollutvalget:Stig Klomsten - nestleder

Forente trøndere