Pressemelding nominasjon fylkestingsvalget 2023

Nominasjonskomiteens første forslag

Pressemelding Per Olav Skurdal Hopsø enstemmig innstilt som vår nye fylkesordførerkandidat! Nominasjonskomiteen har utarbeidet et første listeforslag til fylkestingsvalget 2023, og komiteen samlet seg raskt om ny fylkesordførerkandidat; Per Olav Skurdal Hopsø fra Melhus innstilles på topp! – Per Olav er godt kjent i Arbeiderpartiet og han kjenner Trøndelag godt. Han har gjort en stor og viktig jobb for partiet i mange år, både som tidligere fylkesleder, gruppeleder og nå som leder for hovedutvalg for Næring i fylkeskommunen, sier fylkesleder Ingvild Kjerkol.Per Olav er 36 år, kommer fra og bor på Melhus, sammen med sin samboer og sine to sønner. Han kom inn i heltidspolitikken etter åtte år i LO og før det jobbet han ved Veterinærinstituttet i Trondheim. Han har fagbrev i laboratoriefaget. Per Olav har et varmt engasjement for hele Trøndelag, er kjent som en som får folk til å jobbe sammen og han har stor arbeidskapasitet. Han har ut over politikken vært engasjert som leder av Håndball-EM i Trondheim i 2020, er styreleder for Trondheimssolistene og har et stort hjerte for både idrett- og kultur.- Vi er trygge på at Per Olav vil bli en god fylkesordfører for Trøndelag, og at vi får ei fylkestingsgruppe som representerer oss godt, fortsetter Kjerkol.Nominasjonskomiteen har satt sammen ei liste som både inneholder mye nyttig erfaring fra dagens fylkesting, men også en betydelig fornyelse med gode folk med forskjellig bakgrunn og utdanning. Komiteen har også vektlagt en god geografisk representasjon fra hele fylket. Det foreligger dissens på noen av plassene og det blir nå opp til partiorganisasjonen å gi tilbakemeldinger innen 19.september, før endelig listeforslag legges frem. For spørsmål, kontakt nestleder i Trøndelag Arbeiderparti: Amund Hellesø, 909 73 535Kandidater til fylkestingsvalget 2023 for Arbeiderpartiet 

1 Per Olav Skurdal Hopsø, f. 1985, Melhus

2 Bente Estil, f. 1970, Lierne 

3 Hanne Moe Bjørnbet, f. 1981, Trondheim

4 Vebjørn Gorseth, f. 1994, Steinkjer

5 Emilie Græsli, f. 2000, Tydal/AUF

6 Pål Sture Nilsen, f. 1973, Trondheim

7 Ina Helen Pedersen, f. 1981, Levanger

8 Ole Laurits Haugen, f. 1954, Hitra   

9 Gunn Elin Høgli, f, 1964, Trondheim

10 Jan Inge Kaspersen, f. 1980, Stjørdal

11 Silje Fagerhaug, f. 1991, Namsos

12 Knut Ring, f. 1961, Ørland 

13 Trude Tevik Gulbrandsen, f.1972, Orkland

14 Ismail Salad Elmi, f. 1959, Trondheim 

15 Heidi I. Klokkervold, f 1960, Trondheim

16 Oskar Tørres Lindstad, f. 2000, Røros

17 Marit Bjerkås, f. 1985, Rennebu

18 Mathias Solli, f. 2000, Indre Fosen 

19 Vibeke Arntsen, f. 1972, Inderøy

20 Stian Sagvold, f. 1984, Verdal  

21 Kirsti Johanne Welander, f. 1967, Oppdal

22 Martin Morken, f 1999, Trondheim  

23 Svein Hovin, f. 1971, Melhus

24 Signe Seem, f. 1978, Frosta

25 Amund Hellesø, f. 1976, Nærøysund 

26 Gunn Randi Enodd, f. 1967, Midtre-Gauldal 

27 Annar Gravråk, f. 1997, Trondheim

28 Kristin Nybrodahl, f. 2001, Malvik

29 Severin Aarmo, f. 1999, Høylandet 

30 Valborg Sund, f. 1947, Trondheim

31 John Einar Høvik, f. 1970, Osen 

32 Line Therese Flåtten, f. 1980, Rindal

33 Erling Weydahl, f. 1964, Stjørdal

34 Line Anita Hammer, f. 1970, Steinkjer

35 Børge Henrik Ånesen, f. 1980, Trondheim

36 May-Iren Arnøy,  f. 1982, Nærøysund

37 Signar Tormod Berger, f. 1958, Inderøy 

38 Vilde Guin, f. 2003, AUF

39 Terje Talsnes, f. 1950, Malvik

40 Trine Reitan, f. 1973, Verdal

41 Kai Terje Dretvik, f. 1966, Overhalla 

42 Berit Flåmo, f. 1961, Frøya

43 Arnfinn Brechan, f. 1945, Trondheim   

44 Ann Elisabeth Hansvold, f. 1971, Holtålen  

45 Roald Marstad, f. 1959, Frosta

46 Anne-Karin Langsåvold, f. 1964, Meråker

47 Jo Arne Fosmo, f. 1993, Malvik 

48 Marit Liabø Sandvik, f. 1984, Heim

49 Per Kjell Bårdsen, f. 1950, Flatanger  

50 Tone Wanderås, f. 1965, Levanger  

51 Ola Øie, f. 1971, Rennebu

52 Siri Grøttjord, f. 1971, Skaun

53 Mathias Hallem Granaune, f. 2003, Levanger

54 Elisabeth Helmersen, f. 1958, Leka

55 Jan Kristian Hammernes, f. 1970, Trondheim 

56 Inga Balstad, f. 1952, Selbu 

57 Svein Erling Smolan, f. 1954, Trondheim

58 Ann Jeanett Klinkenberg, f. 1985, Grong

59 Bjørn Hosen, f. 1966, Åfjord 

60 Heidi Tevik, f. 1959, Orkland

61 Trond Hoseth, f. 1973, Malvik  

62 Tone Våg, f. 1958, Snåsa

63 Thomas Eggan, f. 1966, Orkland

64 Rita Ottervik, f. 1966, Trondheim

65 Isak Veierud Busch, f. 1988, Røros

Dissenser:

Tarjei Leistad har følgende dissenser:

2 Hanne Moe Bjørnbet, f. 1981, Trondheim

3 Bente Estil, f. 1970, Lierne

5 Ina Helen Pedersen, f. 1981, Levanger

7 Emilie Græsli, f. 2000, Tydal

May Britt Lagesen har følgene dissens:

5 Ina Helen Pedersen, f. 1981, Levanger

Per Olav sommeren 2022