Representant

Ole Laurits Haugen

Ole Laurits Haugen

Ole er ordfører på Hitra i dag, og har vært det i 16 år. Han bor i Fillan og er kjent for sitt store engasjement innenfor havbruk og fiskeri.