Stortingsrepresentant

Kirsti Leirtrø

Kirsti Leirtrø er stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag og sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Kirsti Leirtrø

Kirsti er stortingsrepresentant fra Trøndelag, valgkrets sør, for perioden 2021 - 2025. 

Her kan du lese mer om Kirsti på Stortinget: Biografi: Leirtrø, Kirsti (stortinget.no) 

Jeg bor på Opphaug i Ørland kommune sammen med samboer og jeg har tre voksne barn. Min utdanning er innen informatikk og jeg har jobbet både som renholder, filetarbeider, jordbærplukker, servitør på kafe, i Forsvaret, i boligbyggelag (TOBB), på en skole, på sosialkontor, og formannskapskontor før jeg tok IKT-utdannelse og ble IKT-driftsansvarlig i heimkommunen.

Jeg har vært folkevalgt både i kommunestyret og i fylkestinget. Først ble det ti år som deltidspolitiker, og så fire år som heltids fylkespolitiker. De to siste som gruppeleder. Nå har jeg mitt daglige virke som stortingsrepresentant for valgkrets sør, hvor jeg er fast medlem  i Transportkomiteen.

Jeg er glad i friluftsliv, turorientering og fjellturer og da er jo Fosen en nydelig plass å bo. Jeg er opptatt av distriktspolitikk og at vi må ha likeverdige tilbud uansett hvor mye du tjener og hvor du bor. Akkurat som Arbeiderpartiet er jeg er opptatt av like muligheter for alle, at vi tar vare på hverandre, og at de som trenger det skal få hjelp til et best mulig liv. 

Jeg valgte samferdselsområdet som politikkområde fordi det er viktig for å bygge Trøndelag sammen. Vi har behov bedre fylkesveger, mobil- og bredbåndsdekning, og bedre tog-, fly-, og kollektivtilbud for å samle Trøndelag. Kampen mot sosial dumping er viktig for meg, og at vi tar disse utfordringene på alvor, også i anleggs- og i transportbransjen. 

Trøndelags rike naturressurser gir oss gode muligheter til samspill mellom forskning, utdanning og et aktivt næringsliv. Det å utvikle dette til lokale arbeidsplasser og verdiskaping er en unik mulighet vi ikke må la gå fra oss i denne regionen.