Representant

Knut Ring

Fylkestingsrepresentant og medlem av hovedutvalg kultur.

Knut Ring

Knut er fra Ørland og er nå fylkestingsrepresentant og medlem av hovedutvalg kultur. I tillegg har Knut svært lang erfaring i lokalpolitikken, med 7 perioder i kommunestyret, og har vært både ordfører og varaordfører i Ørland kommune. Til daglig jobber han som studiestedsansvarlig i Fagskolen AOF Norge.