Stortingssalen

Stortingsrepresentanter 2021 - 2025

Trøndelag Arbeiderparti

  • Ingvild Kjerkol: Helse- og omsorgsminister
  • Terje Sørvik: Næringskomiteen
  • May Britt Lagesen: Finanskomiteen
  • Eva Kristin Hansen: Utenriks- og forsvarskomiteen
  • Jorodd Asphjell: Utdannings- og forskningskomiteen
  • Kirsti Leirtrø: Transport- og kommunikasjonskomiteen