Trøndelag Arbeiderparti utsetter årsmøtet

Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid

«Styret i Trøndelag Arbeiderparti har i dag besluttet å utsette årsmøtet på ubestemt tid.

- Slik situasjonen er nå, kan vi ikke samle om lag 300 personer over to dager. Drastiske tiltak settes i verk. Stjørdal kommune har gitt klar beskjed om at alle arrangement skal avlyses og Regjeringen har i dag besluttet de strengeste tiltakene i fredstid. Årsmøtet neste helg utsettes, sier leder i Trøndelag Arbeiderparti, Per Olav Skurdal Hopsø

Stjørdal kommune ved kommunelegen bestemte at alle arrangementer i privat, ideell og bedriftssammenheng skal avlyses. På bakgrunn av dette og Regjeringens tiltak så utsettes årsmøtet som var innkalt til 21. og 22. mars.

Det er ikke tatt stilling til når årsmøtet kan avholdes.

- Forberedelsene til årsmøtet stanses nå, og vi må avvente utviklingen av koronasituasjonen og oppdateringer fra helsemyndighetene før vi kan ta stilling til når årsmøtet kan avholdes, sier fylkessekretær Jan Thore Martinsen

- Trøndelag Arbeiderparti er svært bekymret for koronaepidemien vi nå opplever, og de konsekvensene det kan få for helsen til enkeltmennesker, det sivile samfunn, næringsliv og samfunnet som helhet. Skal vi stanse fremveksten til dette viruset må vi gjøre det i fellesskap, ikke hver for oss, - sier Per Olav Skurdal Hopsø»