Steinar Krogstad på besøk på byggeplass Trøndelag.

Tillitsvalgte for Steinar Krogstad

Hver stemme teller - Stem Steinar til Stortinget!

Etter 8 år med ei regjering som har prioritert de som har mest er det nå på tide at det blir arbeidsfolk sin tur.Vi trenger en sterk Ap-ledet regjering som løfter utfordringene i arbeidslivet høyere på dagsorden. En regjering som tar tak i useriøsiteten mange bransjer opplever og sikrer at hele, faste stillinger er grunnpilaren i det norske arbeidslivet.

Dette oppropet er en tydelig melding om at Steinar Krogstad, fagbevegelsens kampkandidat, må få din stemme. Steinar har kjempet for et trygt og seriøst arbeidsliv for arbeidsfolk helt siden han startet som tillitsvalgt for tømrerne i Veidekke og frem til i dag som nestleder i Fellesforbundet og fjerdekandidat for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag.

Det er på tide at fagbevegelsen får en sterk stemme inn på Stortinget. En person som vil få gjennomslag for endringer som gjør hverdagen og arbeidslivet for arbeidsfolk bedre. En person som vet at fagorganisering, landsomfattende tariffavtaler og et sterkt trepartssamarbeid er forutsetninger for et trygt arbeidsliv.

Som tillitsvalgte har vi sett hvordan makten gradvis har flyttet seg over til arbeidsgiverne og de som sitter på pengemakta i løpet av de siste 8 årene. Den største streiken i vår tid hadde vi i 2015 når Erna og co endret arbeidsmiljøloven. Ti-tusenvis møtte opp på gater og torg over hele landet. Det var bare starten. De små skrittene har bidratt til en utvikling av arbeidslivet som ikke kan fortsette. Heltidsutfordringen som før var størst i offentlig sektor har utviklet seg til et stort problem også i privat sektor.

Nå må denne politikken snus. Vi må få en regjering som setter arbeidsfolk først, som bygger opp under det seriøse arbeidslivet og legger til rette for at flere organiserer seg.

Vi mener en sterk Arbeiderpartiledet regjering er det vi trenger nå og vi trenger Steinar på Stortinget.

Oppropet er så langt signert av:

 • Nina Olsen, hovedtillitsvalgt Orkland, Fagforbundet
 • Martin Talsnes Engen, fagforeningsleder Skaun, Fagforbundet
 • Ann-Berit Nervik, fagforeningsleder og hovedtillitsvalgt Ørland, Fagforbundet.
 • Rene Hedmark Holm, fagforeningsleder Trondheim, Fagforbundet
 • Bente Kristin Øyen, hovedtillitsvalgt Frøya, Fagforbundet
 • Mats Monsen, fagforeningsleder Trondheim, Fagforbundet
 • Øyvind Wiger-Haraldsvik, leder LO Fosen og hovedtillitsvalgt Ørland, Fagforbundet
 • Tarjei Leistad, nestleder Fagforbundet Trøndelag
 • Trond E. Reitan, leder profesjonsutvalget, FO Trøndelag
 • Erik Walør Heggem, klubbleder IKEA, Handel og Kontor
 • Thomas Eggan, tillitsvalgt Elkem Thamshavn, Industri Energi
 • Trude Tevik Gulbrandsen, tillitsvalgt, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
 • Anniken Refseth, regionrådgiver, Forbundet for ledelse og teknikk
 • Elisabeth Sundset, nestleder, Handel og Kontor
 • Børge Ånesen, leder avd. 250, Fellesforbundet
 • Torbjørn Graneggen, leder avd. 765 Fellesforbundet
 • Ståle Lund, leder avd. 12, Fellesforbundet
 • Jan Haugen, klubbleder Washington Mills, Industri Energi
 • Malin Stavsøien, styremedlem avd. 250, Fellesforbundet
 • Einar Sundseth, hovedtillitsvalgt Sandvik Norge, Fellesforbundet
 • Jan Erik Reberg, hovedtillitsvalgt Building Norge, Fellesforbundet
 • Felicia McGill Cephas, tillitsvalgt, Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Øyvind Bremnes, tillitsvalgt Scandic Lerkendal, Fellesforbundet
 • Annar Gravråk, leder LO i Gauldal, El og IT
 • Tone Vorseth Graneggen, leder HK Fagbevegelse Midt-Norge, Handel og Kontor
 • Alf Roar Slind, leder i LO Selbu og Tydal
 • Ola Duås, leder i LO Oppdal og Rennebu
 • Knut Erik Ljøkelsøy, leder i LO Orkland og omegn
 • Heidi Klokkervold, tillitsvalgt Fagforbundet
 • Robert Valslag, leder avd. 8 Norsk arbeidsmandsforbund
 • Jo Gabriel Grøtan, tillitsvalgt, Fellesforbundet
 • Anita Lange, tillitsvalgt, Skolenes landsforbund
 • Ann Jeanette Westrum, nestleder avd. 8, Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Niels Arne Balstad, tillitsvalgt Støren Treindustri, FLT
 • Tina Marita Rønning, organisasjonsarbeider, Fellesforbundet
 • Ane Julie Folde, tillitsvalgt, Fellesforbundet
 • Kjell Aune, leder avd. 10, NNN
 • Sturla Søpstad, NTL NTNU
 • Eivind Wanvik, tillitsvalgt Skanska, Fellesforbundet
 • Alexandra Furunes, ungdomssekretær, Fellesforbundet
 • John Olav Berdahl, konserntillitsvalgt St. Olavs Hospital, Fagforbundet
 • Erik Walør Heggem, tillitsvalgt, Handel og Kontor
 • Rune Pettersen, pensjonist
 • Heidi Tevik, kontorsekretær, Handel og kontor
 • Odd Magne Sveen, pensjonist
 • Inger Lise Tangen, Barnehageassistent
 • Marit Liabø Sandvik, Pp-rådgiver, Fagforbundet
 • Trude Wanvik, Barne- og ungdomsarbeider
 • Sonia Tangen, Medlem, NTL
 • Arnulf Wilmann, regiondirektør 
 • Åse Synnøve Nordbotn, pensjonist
 • Bjørn Inge Fossmo, avdelingsleder, Fellesforbundet
 • Amund Losen Moholdt, Anleggssekretær, Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Ellen Haugen Bergsrønning, fylkestingsrepresentant
 • Martin Morken, ungdomssekretær, LO Trøndelag
 • Sandra Åberg Kristiansen, Ungdomsleder, EL og IT
 • Odd Einar Aune, pensjonist
 • Gunn Elin Høgli, Fagforbundet
 • Svenn Are Leraand, Tømrer
 • Ove Gjærevold, kranfører
 • Per Odd Solberg, pensjonist
 • Hjørdis Stuedal, NSF
 • Lars Buenget Børseth, Distriktssekretær LO Stat
 • Håvard Johansen, prosessoperatør
 • Solveig Haukås, pensjonist
 • Marit Engeseth, bussjåfør
 • Georg Heggelund, pensjonist
 • Andre Nerheim, rådgiver, Fellesforbundet
 • Atle Aas Yttereng, trykker, avd. 12, Fellesforbundet
 • Leif Løvseth, konsulent
 • Terje Aaberg, EL og IT
 • Iver Johnsen, tillitsvalgt NTNU
 • Grete Bækken Mollan, Organisasjonsrådgiver
 • Randi Helene Aronsen, pensjonist, Fagforbundet
 • Martin Schei Nilsen, Elektrikerlærling, EL og IT
 • Pål Sture Nilsen, Distriktssekretær, Norsk Arbeidsmandsforbund

Sist oppdatert: søndag 5. september 14.30.

Arbeiderpartiet går til valg på:

1. Foreta en storrengjøring i arbeidslivet for å sikre hele, faste stillinger og  bekjempe sosial dumping, useriøse aktører, arbeidslivskriminalitet, midlertidighet og deltid. 

2. Styrke fortrinnsretten til økt stilling og retten til heltid ved at det er arbeidsgiver som må bevise at det er behov for deltidsstilling. Ikke som i dag hvor det er den ansatte som må bevise at den har krav på utvidet stilling. 

3. Utarbeide nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. 

4. Fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser og forby innleie som fortrenger faste stillinger. 

5. Gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie. Fornye og forsterke arbeidsmiljøloven.