Lefser fra Lierne

Vår fylkesordførerkandidat og våre kandidater til fylkestingsvalg 2023

Fylkestingsvalget 2023

Trøndelag har nå vært samlet som ett fylke siden 2018. En sammenslåing som har styrket oss som region og har vist at sammen har vi fått til mer enn vi kunne hver for oss. For Trøndelag Arbeiderparti spiller fylkestinget en viktig og avgjørende rolle for utviklingen av regionen fremover. Fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler blir viktig når de store politiske målene skal nås. Sammen med kommunene og arbeidslivet skal fylkeskommunen ha et overordnet blikk for utviklingen av Trøndelag. Vi har dårlig tid på oss, skal vi lykkes med å kutte klimagassutslippene og få til en grønn vekst med nye arbeidsplasser. Vi må jobbe sammen.For Arbeiderpartiet ligger våre politiske verdier i bunn for alt politisk arbeid. Friheten til å leve gode liv i et samfunn som gir alle like muligheter kommer ikke av seg selv. Det må legges til rette for det gjennom gode politiske beslutninger. For Trøndelag Arbeiderparti er det viktig at politikken vi gjennomfører sørger for at alle skal få like muligheter og leve gode liv. Gjennom en skole som gir alle like muligheter legger vi grunnlaget for at alle kan lykkes og leve gode liv. Derfor vil skole alltid være det viktigste politikkområdet i fylkestinget for Trøndelag Arbeiderparti.Trøndelag er kjent for sine gode videregående skoler nært der folk bor. Den desentraliserte skolestrukturen skal ligge fast. Vi vil at Trøndelag skal ta sitt ansvar ved å kutte utslippene med 55 % innen 2030 og Trøndelag skal bli klimanøytralt innen samme år. Det er kort tid til. Vi må intensivere arbeidet og få ned utslippene raskt.

Per Olav Skurdal Hopsø

Fylkesordførerkandidat Per Olav Skurdal Hopsø

Dette vil kreve mye av oss i Trøndelag og vi må finne løsninger som gjør at vi lykkes i fellesskap. Som Trøndelag Arbeiderpartis fylkesordførerkandidat vil jeg jobbe for å styrke dette fellesskapet. Vi er åpne for samarbeid med alle som vil samarbeide med oss på dette grunnlaget og vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. Vår ungdomsbevegelse, AUF og fagbevegelsen er våre nærmeste samarbeidspartnere.Jeg er Per Olav 36 år, kommer fra og bor på Melhus, sammen med min samboer og mine to sønner. Jeg har vært politisk aktiv i kommunestyret i Melhus, og kom inn i heltidspolitikken etter åtte år i LO. Jeg har fagbrev i laboratoriefaget, og har jobbet ved Veterinærinstituttet i Trondheim.Jeg kjenner Trøndelag godt som tidligere fylkesleder i partiet og som gruppeleder for Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe. Nå er jeg tett på det trønderske næringslivet som leder for hovedutvalg for næring i fylkeskommunen. Jeg har et varmt engasjement for hele Trøndelag, og har vært leder av Håndball-EM i Trondheim i 2020. Jeg er styreleder for Trondheimssolistene og har et stort hjerte for både idrett og kultur. 

Kandidater til fylkestingsvalget 2023 for Trøndelag Arbeiderparti

1 Per Olav Skurdal Hopsø, f. 1985, Melhus

2 Hanne Moe Bjørnbet, f. 1981, Trondheim

3 Bente Estil, f. 1970, Lierne  

4 Vebjørn Gorseth, f. 1994, Steinkjer

5 Emilie Græsli, f. 2000, Tydal/AUF

6 Pål Sture Nilsen, f. 1973, Trondheim

7 Ina Helen Pedersen, f. 1981, Levanger

8 Ole Laurits Haugen, f. 1954, Hitra   

9 Gunn Elin Høgli, f, 1964, Trondheim

10 Jan Inge Kaspersen, f. 1980, Stjørdal

11 Silje Fagerhaug, f. 1991, Namsos

12 Ismail Salad Elmi, f. 1959, Trondheim   

13 Trude Tevik Gulbrandsen, f.1972, Orkland

14 Knut Ring, f. 1961, Ørland

15 Heidi I. Klokkervold, f 1960, Trondheim

16 Oskar Tørres Lindstad, f. 2000, Røros

17 Marit Bjerkås, f. 1985, Rennebu

18 Bjørn Iversen, f. 1953, Verdal

19 Vibeke Arntzen, f. 1976, Inderøy

20 Mathias Solli, f. 2000, Indre Fosen  

21 Laila Bøkestad Nilsen, f 1970, Malvik

22 Martin Morken, f 1999, Trondheim  

23 Svein Hovin, f. 1971, Melhus

24 Signe Seem, f. 1978, Frosta

25 Amund Hellesø, f. 1976, Nærøysund  

26 Gunn Randi Enodd, f. 1967, Midtre-Gauldal  

27 Annar Gravråk, f. 1997, Trondheim

28 Line Therese Flåtten, f. 1980, Rindal

29 Severin Aarmo, f. 1999, Høylandet  

30 Valborg Sund, f. 1947, Trondheim

31 John Einar Høvik, f. 1970, Osen  

32 Kristin Nybrodahl, f. 2001, Malvik

33 Erling Weydahl, f. 1964, Stjørdal

34 Line Anita Hammer, f. 1970, Steinkjer

35 Børge Henrik Ånesen, f. 1980, Trondheim

36 May-Iren Arnøy, f. 1982, Nærøysund

37 Stian Sagvold, f. 1984, Verdal  

38 Vilde Guin, f. 2003, AUF

39 Terje Talsnes, f. 1950, Malvik

40 Berit Flåmo, f. 1961, Frøya

41 Kai Terje Dretvik, f. 1966, Overhalla  

42 Trine Reitan, f. 1973, Verdal

43 Baba Danyagiri, f. 1964, Trondheim

44 Ann Elisabeth Hansvold, f. 1971, Holtålen   

45 Roald Marstad, f. 1959, Frosta

46 Anne-Karin Langsåvold, f. 1964, Meråker

47 Jo Arne Fosmo, f. 1993, Malvik  

48 Marit Liabø Sandvik, f. 1984, Heim

49 Per Kjell Bårdsen, f. 1950, Flatanger   

50 Tone Wanderås, f. 1965, Levanger   

51 Ola Øie, f. 1971, Rennebu

52 Siri Grøttjord, f. 1971, Skaun

53 Mathias Hallem Granaune, f. 2003, Levanger

54 Sara Shafighi, f. 1995, Trondheim

55 Jan Kristian Hammernes, f. 1970, Trondheim  

56 Inga Balstad, f. 1952, Selbu  

57 Svein Erling Smolan, f. 1954, Trondheim

58 Ann Jeanett Klinkenberg, f. 1985, Grong

59 Bjørn Hosen, f. 1966, Åfjord  

60 Heidi Tevik, f. 1959, Orkland

61 Ståle Våg, f. 1967, Trondheim

62 Tone Våg, f. 1958, Snåsa

63 Thomas Eggan, f. 1986, Orkland

64 Rita Ottervik, f. 1966, Trondheim

65 Isak Veierud Busch, f. 1988, Røros

Per Olav og Ingvild på nominasjonsmøtet med blomster

Førstekandidat Per Olav Skurdal Hopsø og Fylkespartileder Ingvild Kjerkol på nominasjonsmøtet 26. november 2022. Foto: Mathias Solli

De øverste på lista; Pål Sture, Ina, Emilie, Per Olav, Hanne, Bente og Vebjørn

Listetoppene; Pål Sture, Ina, Emilie, Per Olav, Hanne, Bente og Vebjørn

Første benk på Nominasjonsmøtet november 2022

Første benk på Nominasjonsmøtet 2022. Foto: Mathias Solli

Per Olav, Trine Reitan, Bente Estil, Bjørn Iversen, Ina Pedersen og Stian Sagvold

Bedriftsbesøk Aker Verdal, desember 2022. Per Olav, Trine Reitan, Bente Estil, Bjørn Iversen, Ina Pedersen og Stian Sagvold

Budsjettdebatt desember 2022

Fra budsjettdebatt i fylkestinget, desember 2022