Utstyr yrkesfag

Millioner til utstyr i videregående skole og fagskolen

2023

Mai 2023: Fylkestinget styrker videregående skole og fagskolen

Etter forslag fra AP, SP, SV og KrF bevilget fylkestinget over 30 millioner kroner til et utstyrsløft for videregående skole i sitt siste møte. Det svarer opp noe av behovet for nytt og mer oppdatert utstyr i skolen.  

- Trøndelag trenger flere fagarbeidere. De må få god og praksisnær undervisning. Respekten for yrkesfag må vises i praktisk politikk. Det følger vi opp nå, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet Hanne Moe Bjørnbet.  

Fylkeskommunen har ansvar for videregående skoler. I desember 2022 ba flertallspartiene i fylkestinget om en oppdatert oversikt på etterslep på utstyr som er nødvendig for å gi en god og relevant opplæring. I april fikk Hovedutvalg for utdanning resultatet av kartleggingen. Etter at alle skoler har meldt inn sitt behov for utstyr, så viser kartleggingen at investeringsbehovet for videregående skole og fagskole totalt er på 90 millioner kroner. 

Respekten for yrkesfag må vises i praktisk politikk.

ap_hanne_berre9907_1683281220_0687847
– Hanne Moe Bjørnbet

I fylkestingets behandling av årsregnskap for Trøndelag fylkeskommune for 2022 fant flertallspartiene rom for å gjennomføre et utstyrsløft for alle 32 videregående skoler og Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF). Det gis et grunntilskudd til hver skole på 200 000 kr, i tillegg fordeles 10 millioner kroner basert på elevtall på de enkelte skoler. 

Det ble også vedtatt å gi 10 millioner kroner som blir fordelt etter elevtall på utdanningsprogrammet teknologiske og industrielle fag (TIF). Det er dette utdanningsprogrammet som har det største uttalte behovet for nytt utstyr. 

Oppdatert utstyr er viktig for motivasjon og læring.

ap_vebjorn_berre9336
– Vebjørn Gorseth

- For Arbeiderpartiet er det viktig med likeverdig og fullverdig opplæring i hele fylket. Kartleggingen som vi har bedt om beskriver et stort behov for nytt og relevant utsyr. Jeg er veldig glad for at vi gjennomfører et utstyrsløft nå. Oppdatert utstyr er viktig for motivasjon og læring, sier Vebjørn Gorseth som sitter i hovedutvalg for utdanning for Arbeiderpartiet. 

Den endelige fordelingen av midlene som fylkestinget har bevilget, blir først klar når fylkeskommunens administrasjon har fått brutt ned tallene på skolenivå.  

Det er stadig flere elever som søker seg til yrkesfag i Trøndelag. Det har også gitt grunnslag for satsing på høyere yrkesfaglig utdanning. Trøndelag høyere yrkesfagskole meldte inn et behov for 10.5 millioner kroner til utstyr. Flertallet i fylkestinget ønsker å styrke deres arbeid med å opprette nye studier ved å bevilge 5 millioner kroner til tidsriktig og fremtidsrettet utstyr. 

- Fagskolene er arbeidslivets utdanning og de er tett på behovene. De gir våre studenter gode kvalifikasjoner som raskt kan tas i bruk i arbeidslivet. Da er det svært viktig at vi gir dem rom for å gjennomføre et utstyrsløft, avslutter Bjørnbet som også sitter i styret i Trøndelag høyere yrkesfagskole. 

Vebjørn og Hanne

Vebjørn Gorset og Hanne Moe Bjørnbet gleder seg til å dele ut penger til alle våre videregående skoler og Trøndelag høyere yrkesfagskole. 

Vedtaket i fylkestinget

Utstyrsløft for videregående skoler og Trøndelag høyere yrkesfagskole  

  1. Fylkestinget bevilger til sammen 31,4 millioner kroner til et utstyrsløft for de videregående skolene og Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF). 
  2. 16,4 millioner kroner fordeles til alle de 32 videregående skolene på følgende måte: Til sammen 6,4 millioner kroner fordeles som et grunntilskudd til hver skole på 200.000 kroner, og 10 millioner kroner fordeles etter elevtall.  
  3. 10 millioner kroner fordeles til skoler som har utdanningsprogrammet teknologi og industrifag (TIF). Elevtallet på TIF legges til grunn for fordeling av disse midlene.  
  4. 5 millioner kroner settes av til et utstyrsløft for Trøndelag høyere yrkesfagskole. Rektor ved THYF involverer styret i hvordan utstyrsmidlene skal brukes.  
  5. Fylkesdirektøren bes i løpet av kommende skoleår om å orientere hovedutvalg for utdanning om hvordan skolene samarbeider med arbeidslivet om opplæring og utstyr.
Yrkesfag