Ledig stilling som organisasjonsrådgiver

Søk og bli vår kollega i Trøndelag Arbeiderparti

Trøndelag Arbeiderparti er landets største fylkesparti. Partiorganisasjonen består av lokallag, kommunepartier, styrenedsatte utvalg med mer. Trøndelag Arbeiderparti har kontorer i Trondheim og Steinkjer. Vi er til sammen 4 ansatte, men med økt bemanning i valgår.

Da en av våre medarbeidere blir pensjonist ved årets utløp, så lyser vi nå ut en stilling som organisasjonsrådgiver for snarlig tiltredelse. Organisasjonsrådgiveren skal sammen med tillitsvalgte og ansatte arbeide for å nå våre politiske og organisatoriske mål. Stillingen vil også inneholde noe merkantilt arbeid. Stillingen vil også ha et særskilt ansvar med oppfølging av vårt største kommuneparti, Trondheim Arbeiderparti.

Vi ønsker søkere med:

- erfaring fra politisk og organisatorisk arbeid
- god skriftlig og muntlig framstillingsevne
- god kjennskap til arbeiderbevegelsens organisasjoner
- god kjennskap til digitale plattformer
- kjennskap til noe utredningsarbeid

Vi ser for oss at du ønsker å jobbe i skjæringspunktet mellom organisatoriske og politiske prosesser. Det stilles krav til åpenhet, lojalitet og gode samarbeidsevner. Kunnskap om organisasjonsarbeid og informasjon-/kommunikasjonsarbeid er ønskelig. Stillingen medfører noe reisevirksomhet. Kontorsted vil være på Folkets Hus i Trondheim.

Vi kan tilby:
- en utfordrende jobb
- interessante arbeidsoppgaver
- spennende politisk miljø
- gode forsikringsordninger

Stillingen lønnes etter overenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Handel og Kontor i Norge. Partikontoret er en IA - bedrift. Kvinner oppfordres til å søke.

Søknaden sendes på e-post til: Trøndelag Arbeiderparti, v/Jan Thore Martinsen. E-post adressen er: [email protected].

Søknadsfrist er 31. Mars 2022
Spørsmål kan rettes til fylkessekretær Jan Thore Martinsen, 91612379