Kollektivløftet

Fylkestingsvalget 2023

.

Vårt kollektivløft

Vi vil halvere prisen på månedskort på buss i Trondheim og Trøndelag. Vi står i en tid der flere og flere merker at pengene ikke strekker til. Vi vil gjøre den økonomiske hverdagen litt enklere for folk. Dette er et historisk løft som kutter prisene for alle.

Med vårt forslag vil prisen på månedskortet reduseres fra 920 kr til 460 kr, studentprisen vil bli på 270 kr, mens barn- og honnørmånedskort vil koste 185 kr. Om Arbeiderpartiet får din tillit ved valget, er en halvering av prisen noe av det første vi skal gjøre.

Vi tror og håper langt flere vil velge miljøvennlig og rimelig transport med lavere pris på månedskort. Vi er forberedt på at dette vil kreve at det blir flere avganger og økt kapasitet på de rutene med størst press.

Arbeiderpartiet har store ambisjoner for Trondheim og Trøndelag. På sikt ønsker vi også å utvikle et tilbud som inkluderer flere transporttjenester i månedskortet. Sykkel, buss, delebil og elsparkesykkel på samme månedskort er et ambisiøst, men fremtidsrettet mål. Som teknologihovedstad bør vi være en ambisiøs region med store muligheter for å utvikle et enda mer tilgjengelig transportsystem for alle aldersgrupper.  Er du enig med oss? Stem Arbeiderpartiet!