Kandidatene til Stortingsvalget i 2021

Trøndelag Arbeiderparti har valgt sine førstekandidater til Stortingsvalget. På nominasjonsmøtene i dag er Ingvild Kjerkol valgt som førstekandidat i Nord og Eva Kristin Hansen som førstekandidat i Sør. - Vi gratulerer alle gode kandidater på begge lister og gleder oss til valgkampen!, sier Ingvild og Eva Kristin.

Førstekandidatene er Ingvild i Nord og Eva Kristin i Sør

På Trøndelag Arbeiderpartis nominasjonsmøter 20. november 2020 til Stortingsvalget 2021, ble Ingvild Kjerkol valgt som førstekandidat i nord og Eva Kristin Hansen i sør.