Et budsjett for å holde hjulene i gang

Sammen med våre samarbeidspartier følger vi opp våre politiske ambisjoner, og sikrer en ny start for Trøndelag etter et tøft år for mange av oss.

Hjulene må holdes i gang

Nye skolebygg og ekstra innsats for klima, bredbånd, kultur og næringsutvikling er sentrale stikkord i samarbeidspartienes budsjett.Vi har i denne perioden sagt at nå er det elevene sin tur. I årene som kommer skal vi bygge nye skoler blant annet på Verdal, i Namsos, på Oppdal og i Trondheim. For oss er målet en god skole nært der man bor i hele fylket vårt. Derfor sier vi ja til nærskoleprinsippet og nei til høyresidens privatisering og privatskole-jag. Vår løsning er heller å ta sats og løfte alle skoler og alle elever i Trøndelag.

Trøndelag skal bli klimanøytral innen 2030. Nå går vi i gang med å designe nye utslippsfrie hurtigbåter som de første i verden. Videre skal vi kjøre flere kilometer buss i hele Trøndelag enn noen gang før fra og med neste år. Så skal vi ta tak i plastforsøplinga langs Trøndelagskysten og bidra til et renere og bedre miljø for alle.

For å holde hjulene i gang vil vi bruke 10 millioner mer på næringsutvikling neste år. Gode ideer som fører til mer verdiskaping i Trøndelag fortjener en sjanse. Samtidig skal vi være med å bidra til å ivareta trønderske arbeidsplasser i en krevende tid.

Kultursektoren i Trøndelag har det tøft om dagen. Vi forstår at det er tøft for idretten, kulturaktører og frivilligheten å få endene til å møtes når man ikke har anledning til å sette opp og gjennomføre prosjekter, turneringer og samlinger. Vi øker derfor vårt bidrag til kultur og idrett i Trøndelag de neste årene.  

I Trøndelag tar vi sats når det trengs. I Vårt budsjett for 2021 er hovedfokuset på å holde hjulene i gang. Vi øker investeringstakten betydelig i 2021 og årene fremover både for å bygge et sterkere og bedre Trøndelag og for å bidra til at det er arbeid til alle. Begge deler er viktig i den tiden vi lever i.

Nye skolebygg og ekstra innsats for klima, bredbånd, kultur og næringsutvikling er sentrale stikkord i vårt budsjett.

Vi har i denne perioden sagt at nå er det elevene sin tur. I årene som kommer skal vi bygge nye skoler blant annet på Verdal, i Namsos, på Oppdal og i Trondheim. For oss er målet en god skole nært der man bor i hele fylket vårt. Derfor sier vi ja til nærskoleprinsippet og nei til høyresidens privatisering og privatskole-jag. Vår løsning er heller å ta sats og løfte alle skoler og alle elever i Trøndelag.

Trøndelag skal bli klimanøytral innen 2030. Nå går vi i gang med å designe nye utslippsfrie hurtigbåter som de første i verden. Videre skal vi kjøre flere kilometer buss i hele Trøndelag enn noen gang før fra og med neste år. Så skal vi ta tak i plastforsøplinga langs Trøndelagskysten og bidra til et renere og bedre miljø for alle.

For å holde hjulene i gang vil vi bruke 10 millioner mer på næringsutvikling neste år. Gode ideer som fører til mer verdiskaping i Trøndelag fortjener en sjanse. Samtidig skal vi være med å bidra til å ivareta trønderske arbeidsplasser i en krevende tid.

Kultursektoren i Trøndelag har det tøft om dagen. Vi forstår at det er tøft for idretten, kulturaktører og frivilligheten å få endene til å møtes når man ikke har anledning til å sette opp og gjennomføre prosjekter, turneringer og samlinger. Vi øker derfor vårt bidrag til kultur og idrett i Trøndelag de neste årene.  

 - I en krevende tid for mange må vi i det offentlige tørre å ta sats. Skole er vår viktigste sak og Arbeiderpartiet er fornøyd med at vi øker investeringene i skole i årene som kommer. Dette sikrer at vi både har gode skoler nært der folk bor og det holder hjulene i gang i trøndersk arbeidsliv. Så dette er vinn-vinn. I tillegg finner rom for mer utstyr i skolen, en dobling av midlene til bredbånd- og mobil, mer frie midler til næringsutvikling og solide økte rammer til kulturområdet. - Per Olav S. Hopsø, Gruppeleder Ap.

Vårt alternative budsjett med tall og kommentarer ligger som vedlegg i denne saken.

Alle våre satsinger henger sammen med Frostaerklæringen, som er vår samarbeidsavtale mellom Ap, SV, Sp og KrF. Den kan du også lese som vedlegg til denne saken.

Frostaerklæringen er det politiske grunndokumentet for flertallet i fylkestinget i Trøndelag.  Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF har her blitt enige om politisk retning og ambisjoner på vegne av innbyggerne i Trøndelag. I fylkesbudsjettet som skal vedtas på Fylkestinget 16.-17. desember følger vi opp våre politiske ambisjoner.

I Trøndelag tar vi sats når det trengs. I vårt budsjett for 2021 er hovedfokuset på å holde hjulene i Trøndelag i gang. Vi øker investeringstakten betydelig i 2021 og årene fremover.Nye skolebygg og en ekstraordinær innsats på gang- og sykkelvei skal sørge for bedre skoler, økt trafikksikkerhet og at trønderske arbeidsplasser ivaretas i en krevende tid

Våre viktigste endringer i budsjettet: 1. nye millioner til investeringer på skole 2. nye millioner til investeringer på veg med ekstraordinær satsing på gang- og sykkelveg 3. mer penger til kultur i Trøndelag 4. økt støtte til næringsutvikling i distriktet 5. videre løft på mobil- og bredbåndsdekning 6. økt satsing mot plast i havet