Arbeidernes dag med Trøndelag Arbeiderparti

1. mai blir nok et år preget av koronapandemien, og opplegget foregår derfor digitalt. 

Men selv om vi ikke er fysisk sammen, så er vi sammen i vår bevegelse. Sammen om kampene. Sammen om drømmen om en bedre verden. Sammen som kamerater.

Det er krevende tider. Dette året også markerer vi 1. mai midt inne i en historisk krise. Mennesker er syke og døde. Noen vil få langvarige helseskader. Flere grupper i befolkningen er i risikosonen og er ekstra utsatt. Vi er inne i vår tids dugnad for å holde viruset tilbake. 

Det er i krisetid vi ser hvor viktig det er med høy tillit og små forskjeller mellom folk. 

For selv om korona-pandemien kan ramme alle.Så rammer det noen ekstra hardt. Selv om de ikke har blitt syke.

Behovet for sosialdemokratisk politikk som sørger for mindre forskjeller og større muligheter har aldri vært større. 

Økonomiske forskjeller gir ulikhet i dag, men det gir også ulikhet for framtidas generasjoner.Vi ønsker oss ikke et samfunn hvor dine muligheter bestemmes av hvor du kommer fra, eller hvor mye foreldrene dine eier og tjener. Vi ønsker oss et et samfunn der alle har like muligheter.

Veien ut av korona-krisa kan bli lang.Men vi kan ikke la høyre-kreftene styre gjenreisinga.For vi veit hvilken oppskrift de bruker. Og skattekutt til Norges rikeste vil bare gjøre vondt verre.

Vi trenger politikk som utjevner forskjeller. Som gi folk tro og håp for framtida. Som sikrer jobb til alle. Som gir trygghet i en utrygg situasjon. Vi trenger sosialdemokratiet. Vi trenger Arbeiderpartiet.

Programmet for dagen.