10 mill til Orkla Industrimuseum

- Kunst og kultur er en viktig drivkraft for samfunnsutviklingen i Trøndelag, derfor prioriterer vi midler til investering i kulturbygg, sier May Britt Lagesen

Hovedutvalgsleder for kultur i Trøndelag May Britt Lagesen (AP) besøkte mandag 14. desember Orkla Industrimuseum på Løkken Verk i Orkland Kommune for å slippe nyheten om 10 millioner kroner til nybygg ved museet. - Et nytt museumsbygg der flere kan få et nærmere forhold til vår rike historie vil være et løft for hele opplevelsesnæringen i vårt område, sier Orkland kommunes hovedutvalgsleder for kultur Olga Ucinska (AP).

Posisjonspartiene i Trøndelag Fylkeskommune AP, SP, SV og KrF prioriterer 5 millioner kroner i 2021 og 5 millioner kroner i 2022 i investeringsmidler til nytt museumsbygg ved Orkla Industrimuseum. Nybygget finansieres som en tredeling mellom stat, fylkeskommune og regionen med en tredjedel hver. Med dette vedtaket har fylkeskommunen bevilget 34,5 millioner kroner de siste åra.

Orkla Industrimuseum ivaretar industrielle tekniske kulturminner, samt formidler industri- og arbeiderhistorie fra regionen. Nå bygges nytt verksted for Thamshavnbanen og administrasjonsbygg med arkiv, magasin og ny utstilling ved museet på Løkken Verk. 

Arbeidet er godt i gang og dette blir et viktig løft for både museet, Løkken Verk som tettsted og for formidling av industri- og arbeiderhistorien i regionen. Sammen med hovedutvalgsleder for Kultur i Orkland Kommune, Olga Ucinska (AP) og fylkestingspolitiker Ellen H. Bergsrønning (AP) fikk May Britt Lagesen omvisning på byggetomta.