Webinar - Folkevalgtopplæring

Digital skolering

22. nov, kl. 18:00 — 19:30, Teams

Skolering for Trøndelag Arbeiderpartis folkevalgte

Våre folkevalgte skal være best mulig rustet til å forvalte og utvikle Arbeiderpartiets politikk og vår organisasjon. Vi trenger tydelige lokalpolitikere som er ombud for innbyggerne og som arbeider i fellesskap for å sikre gode lokalsamfunn i hele Trøndelag. Kommunene har egne skoleringer for folkevalgte ved oppstarten av en ny kommunestyreperiode og det er også opplæring i regi av KS. Arbeiderpartiets folkevalgtskolering er ikke ment å være en erstatning for de folkevalgtskoleringene som tilbys fra andre organisasjoner, men i tillegg til.

I November 2023 arrangerer derfor Trøndelag Arbeiderparti digital skolering – med webinar for alle folkevalgte i Trøndelag. Kommunepartiets styremedlemmer er også hjertelig velkomne. Det er den samme opplæringen som gjennomgås på alle fire webinarene – så her er det bare å delta på den datoen som passer best. Ingen påmelding. Webinarene foregår på Teams.

Lenker til alle Webinarene

Tirsdag 7. november 18:00 – 19:30

7. November 2023 - Klikk her for å bli med i møtet

Mandag 13. november 18:00 – 19:30

13. November 2023 - Klikk her for å bli med i møtet

Onsdag 22. november 18:00 – 19:30

22. November 2923 - Klikk her for å bli med i møtet

Torsdag 30. november 18:00 – 19:30

30. November 2023 - Klikk her for å bli med i møtet

Landsmøtedelegasjonen 2023

Landsmøtedelegasjonen vår 2023