Representant

Kristian Torve

Kristian Torve

Bli bedre kjent med Kristian Torve:

Kristian er fylkestingsrepresentant og leder av hovedutvalg transport. Kristian er også vår vara nummer to til Stortinget, fra Trøndelags valgkrets sør. Kristian er også styremedlem og medlemsansvarlig i Trøndelag Arbeiderparti