Gruppeleder

Per Olav Skurdal Hopsø

Per Olav Skurdal Hopsø

Vår gruppeleder for fylkestingsgruppa og leder i hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune.