Gruppeleder

Per Olav Skurdal Hopsø

Per Olav Skurdal Hopsø

Vår gruppeleder for fylkestingsgruppa.