Fylkestingskandidat

Valborg Sund

Valborg Sund

Valborg er seniorkandídat til bystyret i Trondheim. Hun har vært med å bygge opp Seniorpolitisk utvalg i Trondheim arbeiderparti og var også inntil nylig leder av utvalget. Valborg er sykepleier og har god kompetanse innen helse- og eldreomsorg og ledelse. Hun er opptatt av å gjøre en innsats innen eldrepolitikk, og mener at en god eldrepolitikk starter med en god politikk for barn og unge. I Trondheim skal være et godt å vokse opp, leve livet i og eldes i.