Fylkestingskandidat

Ståle Vaag

Ståle Vaag

Utdanning: Adjunkt med tillegg
Trives med: Friluftsliv, jakt og fiske, idrett og kultur
Opptatt av skole, helse, industri og det "miniurbane samfunn"