Fylkestingskandidat

Signe Seem

Signe Seem

Realfagslærer for yrkesfagelever på Ole-Vig videregående skole
Hjertesaker: Ønsker at Frosta skal være en attraktiv kommune å bo i, der vi har stort fokus på tidlig og riktig oppfølging av barn og unge så alle får et best mulig utgangspunkt videre i livet.
«Like muligheter for alle uansett»