Fylkestingskandidat

Laila Bøkestad Nilsen

Laila Bøkestad Nilsen

Rettferdighet, solidaritet og likeverd for ALLE.