Fylkestingskandidat

Vibeke Arntzen

Vibeke Arntzen

Nestleder i Inderøy Arbeiderparti. Nr 3. på lista til Inderøy Ap ved kommunevalget 2023.
Brenner for mer praktisk læring og entreprenørskap i alle våre skoler. Vi lærer alle på forskjellig vis, men aller best når vi får prøve ut teori i praksis. Dagens skole er alt for teoretisk og gjør at mange faller utenfor.

Jeg er også svært opptatt av at vi skal gi våre eldre aktivitetstilbud og hjelp til å mestre hverdagen. Jeg vil legge til rette for at flest mulig får bo i sitt eget hjem så lenge som mulig, men er samtidig opptatt av at vi ikke skaper ensomhet og utrygghet. Derfor trenger vi møteplasser og et helt lokalsamfunn som tar vare på sine eldre. Vi trenger mer samarbeid mellom kommune, frivillighet, næringsliv og resten av lokalsamfunnet dersom vi skal klare å løse de oppgavene Inderøy står overfor i framtida.