Fylkestingskandidat

Knut Ring

Gruppeleder og kommunestyrerepresentant i Ørland.

Knut Ring

58 år og bor på Opphaug. Har landbruksfaglig bakgrunn og mange år i landbruksnæringen. Har siden 2003 jobbet i Studieforbundet AOF med etter- og videreutdanning for voksne. Har vært innvalgt i kommunestyret siden 1995 med en hel rekke kommunale verv, deriblant 4 år som ordfører og 8 år som varaordfører. Mine hjertesaker er mange, men vil trekke frem næringsutvikling med trygge og gode arbeidsplasser, natur, kultur og historie, og at hele vår nye kommune skal være en god kommune å leve og bo i fra vugge til grav. Har sterk tro på at de store sakene løser vi best i fellesskap med samhold, mangfold og solidaritet som viktige verdier.