Fylkestingskandidat

Ismail Salad Elmi

Ismail Salad Elmi

Ismail Elmi sitter i helse og eldrekomiteen. Han brenner for et samfunn med sterkere felleskap og en god eldreomsorg.

Foto: Carl-Erik Eriksson