Fylkesvaraordførerkandidat

Hanne Moe Bjørnbet

Leder i Trondheim Ap og gruppeleder for Trøndelag Arbeiderparti sin fylkestingsgruppe. Hanne er også fast medlem av fylkesutvalget.

Hanne Moe Bjørnbet

Les mer om Hanne på Fylkestinget her: Finn politiker - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)