Fylkesordførerkandidat

Per Olav Skurdal Hopsø

Per Olav er leder i hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune, og fast medlem av fylkesutvalget.

Per Olav Skurdal Hopsø

Les mer om Per Olav på fylkestinget her: Finn politiker - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)