Styremedlem

Jan Inge Kaspersen

Jan Inge Kaspersen

Jan Inge Kaspersen i fylkesting og kommunestyret prioriterer: Botilbud for eldre, de med særskilte behov, trygg alderdom og hjelp når vi trenger det.