Styremedlem

Turid Stenseth

Turid Stenseth

Medlem i bystyret. Medlem i helse- og velferdskomitèen 2015-2019. Fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i helse- og velferdskomitèen.

Foto: Carl-Erik Eriksson