Nå er det industriarbeideren sin tur

Deler ut millioner til utstyrsløft for yrkesfag i Trøndelag

Kunnskapsminister Tonje Brenna (AP) deler ut 77 millioner kr til utstyr i skoler med yrkesfag. I Trøndelag får ti videregående skoler over 14 millioner kroner til et utstyrsløft. Se lista her.

Utdanningsfraksjonen på befaring

- Med Arbeiderpartiet i regjering, får vi et kraftfullt løft for yrkesfag!

Arbeiderpartiets representanter i hovedutvalg for utdanning jubler for nyheten om at regjeringen bevilger millioner til trønderske skoler.

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for videregående opplæring og som skal sørge for at utstyret i skolene er godt nok. En undersøkelse som Utdanningsforbundet gjennomførte i 2020 viser at 1 av 4 lærere på yrkesfag mente at de manglet nødvendig utstyr. Selv om flertallet på fylkestinget bevilget midler til utstyrsløft i fjor, er det fortsatt behov for å oppgradere utstyr og materiell flere steder. For at elever på yrkesfag skal være best mulig forberedt på den praktiske virkeligheten som venter dem i arbeidslivet, må de kunne få opplæring med oppdatert utstyr.

- Trøndelag trenger flere stolte fagarbeidere. Respekten for yrkesfag må vises i praktisk politikk. Med 14 millioner kroner til et utstyrsløft på trønderske skoler, følger regjeringa opp egne lovnader fra valgkampen. Det er utrolig gledelig, sier Ina Pedersen som er nestleder i hovedutvalg for utdanning i Trøndelag fylkeskommune.  

I pressemeldingen fra regjeringen understreker kunnskapsminister Tonje Brenna at det er fylkeskommunene som har ansvaret for å finansiere utstyr i fag- og yrkesopplæringen. Dette ansvaret skal Trøndelag ta, forteller Pedersen. 

- Det er viktig at vi finner ut hvilke modeller som treffer best for å sikre god oppgradering av utstyr på yrkesfag. Flere av våre skoler samarbeider tett med næringslivet om sambruk og praksis, og vi må få en god oversikt på hva som mangler og hva vi kan samarbeide bedre om for at våre elever får opplæring med oppdatert utstyr. Derfor er det bra at det legges opp til følgeforskning av tilskuddordningene fra staten.  

Gunn Elin Høgli har tidligere sittet i hovedutvalg for næring og er veldig opptatt av at samarbeid er nøkkelen for å lykkes.  

- Skal Trøndelag nå sine mål, ja så er samarbeid mellom arbeidsliv og skoler nøkkelen. I møter med bedrifter i hele Trøndelag blir nettopp behovet for fagarbeidere løftet. Vårt næringsliv trenger flere fagarbeidere for å bygge og trygge Trøndelag. Med Arbeiderpartiet i regjering, får vi et kraftfullt løft for yrkesfag. Det ser vi med denne tildelingen, sier Høgli.  

Utstyr yrkesfag

I tillegg til tildeling av tilskudd til skolene, skal det forskes på ordningene. I løpet av våren vil det komme en underveisrapport som skal si noe om hvilken effekt tilskuddene har på fylkeskommunenes prioriteringer av investering i utstyr innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolene som har søkt om tilskudd har forpliktet seg til å stille seg til rådighet for evalueringen som skal skje, og det vil gi fylkespolitikerne god informasjon om behovet videre.  

- For Arbeiderpartiet er det viktig med likeverdig og fullverdig opplæring i hele fylket. Vi skal bruke kunnskapen vi har og får gjennom denne tilskuddordningen og forskningen til å sørge for best mulig praktisk opplæring for våre elever, sier Pedersen.  

- Oppdatert utstyr på yrkesfag er viktig for motivasjon og læring. Vi kan ikke forvente å få så godt forberedte fagarbeidere som næringslivet trenger, hvis utstyret elevene bruker på skolen er fra en helt annen generasjon, avslutter Vebjørn Gorseth i trioen.

Saken er omtalt i flere lokalaviser: 

Yrkesfag

10 skoler i Trøndelag får til sammen 14 359 520 kr til utstyrsløft:

  • Byåsen vgs: 2 612 270
  • Charlottenlund vgs: 550 000
  • Fosen vgs: 450 000
  • Gauldal vgs: 2 375 000
  • Johan Bojer vgs: 1 150 000
  • Meldal vgs: 988 750
  • Ole Vig vgs: 2 000 000
  • Steinkjer vgs: 2 000 000
  • Oppdal vgs: 473 000
  • Åfjord vgs: 1 760 500